Preskoči na vsebino

Pogoji storitve

PREGLED
To spletno mesto upravlja DONAR shop. Na celotnem spletnem mestu se izrazi »mi«, »nas« in »naš« nanašajo na trgovino DONAR. Trgovina DONAR ponuja to spletno stran, vključno z vsemi informacijami, orodji in storitvami, ki so na tej strani na voljo vam, uporabniku, pod pogojem, da sprejmete vse pogoje, pravila in obvestila, navedena tukaj.

Če obiščete naše spletno mesto in/ali nekaj kupite pri nas, sodelujete v naši »storitvi« in se strinjate, da vas zavezujejo naslednji pogoji (»pogoji storitve«, »pogoji«), vključno s temi dodatnimi pogoji in določili ter pravilniki na katere se sklicuje tukaj in/ali na voljo prek hiperpovezave. Ti pogoji storitve veljajo za vse uporabnike spletnega mesta, vključno brez omejitev z uporabniki, ki so brskalniki, prodajalci, kupci, trgovci in/ali avtorji vsebine.

Prosimo, da pred dostopom ali uporabo našega spletnega mesta natančno preberete te pogoje storitve. Z dostopom ali uporabo katerega koli dela spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji storitve. Če se ne strinjate z vsemi določili in pogoji te pogodbe, ne smete dostopati do spletne strani ali uporabljati nobene storitve. Če se ti pogoji storitve štejejo za ponudbo, je sprejem izrecno omejen na te pogoje storitve.

Za vse nove funkcije ali orodja, ki so dodana trenutni trgovini, veljajo tudi pogoji storitve. Na tej strani si lahko kadar koli ogledate najnovejšo različico pogojev storitve. Pridržujemo si pravico do posodobitve, spremembe ali zamenjave katerega koli dela teh pogojev storitve z objavo posodobitev in/ali sprememb na naši spletni strani. Vaša odgovornost je, da redno preverjate to stran glede sprememb. Vaša nadaljnja uporaba ali dostop do spletnega mesta po objavi kakršnih koli sprememb pomeni sprejemanje teh sprememb.

Našo trgovino gosti Shopify Inc. Zagotavljajo nam spletno platformo za e-trgovino, ki nam omogoča, da vam prodajamo svoje izdelke in storitve.

1. RAZDELEK – POGOJI SPLETNE TRGOVINE
Če se strinjate s temi pogoji storitve, izjavljate, da ste vsaj polnoletni v svoji državi ali provinci stalnega prebivališča ali da ste polnoletni v svoji državi ali provinci stalnega prebivališča in ste nam dali soglasje, da dovolite vsem svojim mladoletnim vzdrževanim osebam uporabo te strani.
Naših izdelkov ne smete uporabljati za kakršne koli nezakonite ali nepooblaščene namene, niti ne smete z uporabo storitve kršiti nobenih zakonov v vaši pristojnosti (vključno z, vendar ne omejeno na, zakone o avtorskih pravicah).
Ne smete prenašati nobenih črvov ali virusov ali katere koli kode uničujoče narave.
Kršitev katerega koli od pogojev ima za posledico takojšnjo prekinitev vaših storitev.

RAZDELEK 2 - SPLOŠNI POGOJI
Pridržujemo si pravico, da zavrnemo storitev komur koli iz kakršnega koli razloga in kadar koli.
Razumete, da se lahko vaša vsebina (brez podatkov o kreditni kartici) prenaša nešifrirano in vključuje (a) prenose prek različnih omrežij; in (b) spremembe zaradi skladnosti in prilagajanja tehničnim zahtevam povezovalnih omrežij ali naprav. Podatki o kreditni kartici so med prenosom po omrežjih vedno šifrirani.
Strinjate se, da ne boste reproducirali, podvajali, kopirali, prodajali, preprodajali ali izkoriščali katerega koli dela storitve, uporabe storitve ali dostopa do storitve ali katerega koli stika na spletnem mestu, prek katerega je storitev na voljo, brez našega izrecnega pisnega dovoljenja. .
Naslovi, uporabljeni v tej pogodbi, so vključeni samo zaradi priročnosti in ne bodo omejevali ali kako drugače vplivali na te pogoje.

ODDELEK 3 – TOČNOST, POPOLNOST IN PRAVOČASNOST INFORMACIJ
Ne odgovarjamo, če informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu, niso točne, popolne ali aktualne. Gradivo na tem spletnem mestu je namenjeno samo splošnim informacijam in se nanj ne bi smeli zanašati ali uporabljati kot edino podlago za sprejemanje odločitev brez posvetovanja s primarnimi, natančnejšimi, popolnejšimi ali pravočasnimi viri informacij. Vsakršno zanašanje na gradivo na tem spletnem mestu je na lastno odgovornost.
To spletno mesto lahko vsebuje določene zgodovinske podatke. Zgodovinski podatki nujno niso aktualni in so na voljo samo za vašo referenco. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo vsebino tega spletnega mesta, vendar nismo dolžni posodobiti nobenih informacij na našem spletnem mestu. Strinjate se, da ste sami odgovorni za spremljanje sprememb na našem spletnem mestu.

RAZDELEK 4 - SPREMEMBE STORITVE IN CEN
Cene naših izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali ukinemo storitev (ali kateri koli njen del ali vsebino) brez predhodnega obvestila.
Vam ali kateri koli tretji osebi ne bomo odgovorni za kakršno koli spremembo, spremembo cene, začasno ukinitev ali ukinitev storitve.

RAZDELEK 5 - IZDELKI ALI STORITVE (če je primerno)
Nekateri izdelki ali storitve so lahko na voljo izključno na spletu prek spletne strani. Količine teh izdelkov ali storitev so lahko omejene in jih je mogoče vrniti ali zamenjati samo v skladu z našim pravilnikom o vračilu.
Potrudili smo se čim bolj natančno prikazati barve in slike naših izdelkov, ki se pojavljajo a